عفونت های منتقله از راه جنسی STI

عفونت های منتقله از راه جنسی STI

عفونت های منتقله از راه جنسی STI عفونت های منتقله ازراه جنسی STI  ارگانیسم های متنوعی را در بر می گیرند و در طول هزاران سال در انسان ها ایجاد  عفونت کرده اند. شناسایی آن به علت ذات چند شکلی و علائم گوناگون دشوار است. تشخیص و درمان STI   به خاطر دید جامعه و تعلل کادر...
Call Now Buttonتماس با پزشک