۰۲۱-۸۸۳۷۱۱۵۸

زایمان سزارین

زایمان سزارین، جراحی شکمی است از طریق ایجاد دو برش انجام می شود: یکی از طریق حفره شکمی و دیگری در رحم جهت خارج کردن نوزاد. محل ایجاد این برش زیر و اطراف خط بیکینی می باشد. دلایل زایمان سزارین سابقه انجام سزارین در گذشته موقعیت و قرارگیری نامناسب جنین (کودک با پا به...
Call Now Buttonتماس با پزشک